ข่าวทั่วไป

แจ้งเตือนน้องนักศึกษาชายที่มีสัญชาติไทย!!! เกิดปี พ.ศ.2543

แจ้งเตือนน้องนักศึกษาชายที่มีสัญชาติไทย!!! เกิดปี พ.ศ.2543 ไม่เคยเรียน รด.หรือเคยเรียนแต่ไม่จบปี 3 ที่ประสงค์จะขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ให้เตรียมความพร้อม กรอกแบบคำร้องขอผ่อนผันทหาร ออนไลน์ (รอบที่ 2) เปิดระบบ 24-28 กันยายน 2563 เพื่อกรอกแบบคำร้องออนไลน์ ที่นี่ คลิก https://docs.google.com/.../1FAIpQLSdRMwMjMwSJ.../closedform กรุณาอ่านขั้นตอนการขอผ่อนผัน เพื่อเตรียมความพร้อม การจัดเตรียมเอกสาร เพื่อความรวดเร็วในการจัดส่ง คลิก https://sac.kku.ac.th/news/pr63/1758.pdf ตรวจสอบคุณสมบัติผู้ที่จะขอผ่อนผันทหารได้ที่นี่ คลิก https://sac.kku.ac.th/news/pr63/1742.pdf Attention: Graduates who are attending the Degree Conferral Ceremony Graduates who are attending the Degree Conferral Ceremony in December 2020 please registerno later than November 10, 2020. Registration will be online at:https://registrar.kku.ac.th/registerGraduate/ Payment is through the Siam Commercial Bank, all branches. The official schedule of the ceremony will be announced later.

เผยแพร่เมื่อ 2020-10-01 13:46:15