แจ้งให้บัณฑิตที่จะเข้าพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ในเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564

เผยแพร่เมื่อ 2020-09-13 17:51:44 ข่าวทั่วไป

...
       พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ทรงประกอบพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี พ.ศ. 2563

ในวันอาทิตย์ และวันจันทร์ ที่ 13-14 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โดยกำหนดการในเบื้องต้น
วันที่ 13 ธันวาคม 2563 รอบเช้าและรอบบ่าย
วันที่ 14 ธันวาคม 2563 รอบเช้า

ติดตามรายละเอียดได้ที่ https://th.kku.ac.th/commencement/