แจ้งให้บัณฑิตที่จะเข้าพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ในเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563 ทำการขึ้นทะเบียนบัณฑิต

เผยแพร่เมื่อ 2020-09-13 17:51:44 ข่าวทั่วไป

...
       แจ้งให้บัณฑิตที่จะเข้าพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ในเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563 ทำการขึ้นทะเบียนบัณฑิต
 ขอให้บัณฑิตที่จะเข้าพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ในเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563 ทำการขึ้นทะเบียนบัณฑิตภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 หากพ้นกำหนดนี้จะไม่มีสิทธิ์เข้าพิธีพระราชทานปริญญาบัตร โดยสามารถขึ้นทะเบียนบัณฑิตทางออนไลน์ได้ที่ https://registrar.kku.ac.th/registerGraduate/ และชำระเงินผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขาทั่วประเทศ 
 ส่วนกำหนดการวันงานพิธีฯ หากทราบแล้วจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง 
Attention: Graduates who are attending the Degree Conferral Ceremony
 Graduates who are attending the Degree Conferral Ceremony in December 2020 please register no later than November 10, 2020. Registration will be online at:https://registrar.kku.ac.th/registerGraduate/                 
 Payment is through the Siam Commercial Bank, all branches.
 The official schedule of the ceremony will be announced later.